top of page

Získali jste v roce 2019 nemovitost? Nezapomeňte se registrovat k dani z nemovitosti!


Pokud jste v roce 2019 nabyli (darem, dědictvím, koupí apod.) nemovitost, máte povinnost se do 31.1.2020 zaregistrovat na finančním úřadu k dani z nemovitosti.


Tato daň se platí každý rok a plátcem je osoba, která byla ke dni 1.1. daného roku, za který se daň platí, vlastníkem nemovitosti. Registrovat k dani se můžete osobně, poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Ti, kteří již datovou schránku mají, mají dokonce povinnost tento způsob registrace využít. Daň registrujete u místně příslušného finančního úřadu v lokalitě, kde se vaše nemovitost nachází. Pokud je vaše nová nemovitost např. v Jihočeském kraji, registrujete se u finančního úřadu pro Jihočeský kraj.


Podrobnější informace můžete nalézt v článku na serveru finance.cz, kde je formulář ke stažení, modelový příklad i odkaz na kalkulačku, kde si můžete svoji daň vypočítat.


Po registraci vám finanční úřad zašle složenku v průběhu dubna a povinnost uhradit daň letos máte nejpozději do 7.6.2020.

76 zobrazení0 komentářů

Kommentare


bottom of page